color-blocks-2

Уставът предвижда сдружението да се занимава с постигането на обща за всички синдици цел - индивидуализация на статута на синдика, максимално изясняване на функциите му, унифициране на стандарти на работа, като сдружението ще постига целта чрез систематизиране на нормативната база, като изразява мнение за промени в нея, ще изразява становище по принципни въпроси относно членовете му, като изразява мнението на болшинството по безпринципни и уронващи престижа действия на кредитори, органи на власт, а и на наши колеги.

Свали файл