Отчети

Начало За нас Отчети

Годишен финансов отчет на Сдружението за 2021 г.

Доклад за дейността на Управителния съвет за 2021 г.

Годишен финансов отчет на Сдружението за 2020 г.

Моля отворете прикачения файл:

Свали файл

Доклад за дейността на Управителния съвет за 2020 г.

Моля отворете прикачения файл:

Свали файл

Годишен финансов отчет на Сдружението за 2019 г.

Моля отворете прикачения файл:

Свали файл

Доклад за дейността на Управителния съвет за 2019 г.

Моля отворете прикачения файл:

Свали файл

Годишен финансов отчет на Сдружението за 2018 г.

Моля отворете прикачения файл:

Свали файл

Доклад за дейността на Управителния съвет за 2018 г.

 Моля отворете прикачения файл:

Свали файл

Годишен финансов отчет на Сдружението за 2017 г.

Моля отворете прикачения файл:

Свали файл

Доклад за дейността на Управителния съвет за 2017 г.

 

 Моля отворете прикачения файл:

Свали файл