Отчети

Начало За нас Отчети

Годишен финансов отчет на Сдружението за 2020 г.

Моля отворете прикачения файл:

Свали файл

Доклад за дейността на Управителния съвет за 2020 г.

Моля отворете прикачения файл:

Свали файл

Годишен финансов отчет на Сдружението за 2019 г.

Моля отворете прикачения файл:

Свали файл

Доклад за дейността на Управителния съвет за 2019 г.

Моля отворете прикачения файл:

Свали файл

Годишен финансов отчет на Сдружението за 2018 г.

Моля отворете прикачения файл:

Свали файл

Доклад за дейността на Управителния съвет за 2018 г.

 Моля отворете прикачения файл:

Свали файл

Годишен финансов отчет на Сдружението за 2017 г.

Моля отворете прикачения файл:

Свали файл

Доклад за дейността на Управителния съвет за 2017 г.

 

 Моля отворете прикачения файл:

Свали файл