Работни предложения

Начало За нас Работни предложения

Споразумение за съдействие между Министерство на вътрешните работи (МВР) и Сдружение „Национален съюз на синдиците“

Споразумение за съдействие между  Министерство на вътрешните работи (МВР) и Сдружение „Национален съюз на синдиците“ във връзка с осъществяване на правомощията на синдиците в производството по несъстоятелност по Търговския закон, с вх. № 812100-1467 / 24,01,2018 г.

Свали файл

Становище от „Национален съюз на синдиците“ по въпроси, свързани с изграждането на национален регистър на запорите

Становище от „Национален съюз на синдиците“ по въпроси, свързани с изграждането на национален регистър на запорите, с рег. № 93-00-409/17 от 22.02.2018 г.

Свали файл

Становище от „Национален съюз на синдиците“ до Комисията по правни въпроси към 44-то Народно събрание

Становище от „Национален съюз на синдиците“ до Комисията по правни въпроси към 44-то Народно събрание, във връзка със Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, с вх. № ПГ-730-00-77 / 29.11.2017 г.

Свали файл

Предложения на Управителния съвет на „Национален съюз на синдиците” за промени в отделни текстове на ТЗ, касаещи статута на синдика в производството по несъстоятелност

Предложения на Управителния съвет на „Национален съюз на синдиците” за промени в отделни текстове на ТЗ, касаещи статута на синдика в производството по несъстоятелност, с рег. № 57-00-16 / 02.04.2018 г.

Свали файл

Становище от „Национален съюз на синдиците“ по конституционно дело № 11/2018 г., образувано по искане на Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на Върховния касационен съд

Становище от „Национален съюз на синдиците“ по конституционно дело № 11/2018 г., образувано по искане на Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на Върховния касационен съд за обявяване на противоконституционност на пар. 8 от ПЗР на Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност в тази негова част, с което се придава обратно дейтвие на чл. 59, ал. 5 и ал. 6 ЗБН, с Bх. № 268КД  от 06.08.2018 г.

Свали файл