Законова база

Начало Новини Законова база

Търговски закон

Търговски закон
Посл. доп., бр. 27 от 27.03.2018 г.
Източник:
Ел. страница на Министерство на икономиката
https://www.mi.government.bg/bg/library/targovski-zakon-267-c25-m258-1.html

Свали файл

Наредба № 3

Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците

Свали файл