color-blocks-8 Управителен съвет

Управителният съвет е избран на принципа на равнопоставеност на регионите, състои се от 9 члена.

Сдружението се представлява заедно от двамата председатели.

 

Настоящият УС е в състав:

Николай Ангелов Ганев – Председател 

Веселин Луканов Банков – Председател 

Цветан Стефанов Банков

Радослав Иванов Тонев

Йордан Савов Тодоров

Димитър Костадинов Смиленов

Александър Георгиев Костадинов

Драгомир Иванов Григоров

Миглена Петкова Стамболиева

 

Първият избран УС е в състав:

Станислав Георгиев Лютов– Председател
Николай Ангелов Ганев – Председател
Диана Меранзова Банкова
Драгомир Иванов Григоров
Елвира Гроник Танчева
Йордан Савов Тодоров
Весела Василева Дахтерова
Цветан Стефанов Банков
Янко Николов Стоянов

color-blocks-8 Правна комисия

На проведено извънредно Общо събрание на 30.09.2017 г. в гр. Велико Търново, единодушно бе приет Етичен кодекс на членовете на сдружението и бяха формирани и избрани членовете на двете основни комисии, които ще подпомагат колегите - Правна и Етична.

Формираната Правна комисия ще изработва предложения за промени в нормативни актове, свързани със статута на синдика в производството. За членове на Правната комисия бяха избрани утвърдени и опитни професионалисти, с огромни познания в материята, чийто авторитет е доказан и са наясно с всички общи за нас проблеми: Валентин Любенов Георгиев, Ралица Пламенова Топчиева, Димитър Костадинов Смиленов, Росица Станчева Томова, Стела Маринова Жекова, Радослав Иванов Тонев, Йордан Савов Тодоров, Елка Неделчева Петрова, Георги Събев Събев, Валя Симеонова Гигова и Людмила Милчева Лозанова.

 

color-blocks-8 Етична комисия

Етичната комисия, видно от приетия Етичен кодекс, ще разглежда сигнали от и срещу синдици, като ще изготвя становища по възникнали казуси за разглеждане от УС на сдружението. За членове на Етичната комисия бяха избрани доказани професионалисти с безукорна репутация:Веселин Луканов Банков, Георги Николов Гонев, Миглена Петкова Стамболиева, Пламен Веселинов Костадинов, Драгомир Иванов Григоров, Александър Георгиев Костадинов, Янко Николов Стоянов, Александър Ценков Георгиев и Тодор Атанасов Димитров.

Свали файл