Покана от Управителният съвет за свикване на редовно Общо събрание на членовете на сдружението
2023 20.09

Покана от Управителният съвет за свикване на редовно Общо събрание на членовете на сдружението

П О К А Н А Управителният съвет на Сдружение „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”, с ЕИК 177169544, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец,  ул. „Ивайло” №  23, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23,

2022 07.08

Покана от Управителният съвет за свикване на редовно Общо събрание на членовете на сдружението

  П О К А Н А Управителният съвет на Сдружение „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”, с ЕИК 177169544, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец,  ул. „Калоян” №  8, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл.

2021 19.05

Покана от Управителният съвет за свикване на редовно Общо събрание на членовете на сдружението

П О К А Н А Управителният съвет на Сдружение „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”, с ЕИК 177169544, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец,  ул. „Калоян” №  8, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23,

2021 26.02

Огласиха мащабна реформа на несъстоятелността

Мащабна реформа на производството по несъстоятелност, огласиха от Министерството на правосъдието (пълния текст на законопроекта виж тук). Измененията в Търговския закон обхващат всички фази на производството

2020 03.12

Обучение на синдиците

Съобщение от Министерство на правосъдието във връзка с годишната програма на тематичните курсове за обучение на синдиците за 2020 г.   Съгласно Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, се

2020 20.08

Покана от Управителният съвет за свикване на редовно Общо събрание на членовете на сдружението

П О К А Н А Управителният съвет на Сдружение „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”, с ЕИК 177169544, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец,  ул. „Калоян” №  8, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23,

2020 15.03

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ“

автор

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ“   Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и разпространението на коронавирус COVID-19, както  и официално

2019 03.06

Покана от Управителния съвет за свикване на редовно Общо събрание на членовете на сдружението

П О К А Н А Управителният съвет на Сдружение „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”, с ЕФН: 2117002400, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец,  ул. „Калоян” №  8, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23,

2019 18.03

Покана от Управителния съвет за свикване на редовно Общо събрание на членовете на сдружението

П О К А Н А Управителният съвет на Сдружение „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”, с     ЕФН: 2117002400, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец, ул. „Калоян” №  8, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и

2018 09.07

Страсбург осъди България да плати над петдесет и три хиляди евро

Страсбург осъди България да плати над 53 000 евро заради старата уредба на несъстоятелността - Lex.bg News Заради действалата години наред предходна уредба на несъстоятелността, България беше осъдена да плати над 53 000 евро

2018 08.05

Покана от Управителния съвет за свикване на редовно Общо събрание на членовете на сдружението

П О К А Н А Управителният съвет на Сдружение “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”, с ЕФН: 2117002400, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец, ул. „Калоян” № 8, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от

2018 17.03

Членове на Управителния съвет участваха в работна среща с представители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Членове на Управителния съвет участваха в работна среща с представители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ във връзка с новите им правомощия да подават искови молби за откриване на

2018 17.03

Участие в среща-семинар с НАП и Министерство на туризма

Член на Управителния съвет на Национален съюз на синдиците взе участие в проведена на 13.04.2018 г. в гр. Бургас работна среща-семинар на тема „Обективни възможности за обмяна на информация между Национална агенция за