2017 20.06

Заседание на Управителния съвет в гр София

Автор: Тагове:

Присъствали – 7 членове на УС лично


След обсъждане единодушно бяха приети „Правила и ред за работа на Сдружение с нестопанска цел „Национален съюз на синдиците”.