2018 17.03

Членове на Управителния съвет участваха в работна среща с представители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Автор: Тагове: , ,

Членове на Управителния съвет участваха в работна среща с представители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ във връзка с новите им правомощия да подават искови молби за откриване на производство по несъстоятелност на търговец, който е забавил с повече от два месеца заплатите на най-малко една трета от работниците си. На проведените срещи с директора на ИА ГИТ беше заявена готовност от наша страна за сътрудничество, провеждане на обучения при необходимост и систематична помощ.