2020 03.12

Обучение на синдиците

Автор: Тагове:

Съобщение от Министерство на правосъдието във връзка с годишната програма на тематичните курсове за обучение на синдиците за 2020 г.

 

Съгласно Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, се преустановява провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. Въведените със заповедта временни противоепидемични мерки на територията на Република България са считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г., което съвпада с  предвидените от Министерство на правосъдието дни за провеждане на обучението.

Годишната програма на тематичните курсове за обучение на синдиците за 2020 г. няма да бъде проведена. Постъпилите през 2020 г. вноски за професионална квалификация на синдиците по чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3/27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците ще бъдат възстановени по посочена от тях банкова сметка.

Във връзка с гореизложеното, в срок до 07.12.2020 г. може да изпратите актуална банкова сметка, по която да ви бъде възстановена направената вноска за професионална квалификация, на следните и-мейл адреси:

E_Badzhakova@justice.government.bg

R_Agopian@justice.government.bg

g.spasov@justice.government.bg