2020 15.03

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ“

Автор: Тагове:

ОБРЪЩЕНИЕ

КЪМ ГРАЖДАНИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ

„НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ“

 

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и разпространението на коронавирус COVID-19, както  и официално обявеното извънредно положение в Република България, Сдружение „Национален съюз на синдиците“ призовава за следното:

Да не бъдат насрочвани описи, въводи и нови продажби на  имущество, собственост на длъжници, до отмяна на извънредното положение. Молим синдиците, които са назначени като временна обезпечителна мярка (също и временните синдици)  да осъществяват контрол върху представителите на длъжниците да спазват извънредното законодателство.

Вече насрочените продани в периода на извънредното положение да бъдат проведени по начин, при който не се допуска струпване на хора или да бъдат проведени на подходящо открито място – напр. пред офиса на синдика.

Умоляваме гражданите да не посещават канцелариите на синдиците по време на обявеното от държавата извънредно положение, а да извършват справки по телефон или имейл.

Отправяме апел да се съобразим със създалата се ситуация и да положим усилия за опазване на нашето и чуждото здраве!

Пожелаваме на всички здраве!

адв. Николай Ганев

Председател на УС  

Национален съюз на синдиците

Веселин Банков

Председател на УС

Национален съюз на синдиците