2019 29.05

Заседание на Етичната комисия в гр. София

Автор: Тагове:

Присъствали – 3 членове на Етичната комисия

Присъстващите взеха решение да бъде предложено на УС да бъде планирана среща с представители на различни банкови институции за уеднаквяване начина на работа със специалните сметки на дружествата в нестъстоятелност.