2018 13.02

Заседание на Управителния съвет и Правната комисия в гр. София

Автор: Тагове: ,

Присъствали – 13 членове на УС и Правната комисия


След проведени разисквания беше взето решение да бъдат изготвени предложения за изменение и допълнение на следните членове на Търговския закон: чл. 632, чл. 655, чл. 657 , чл. 660, чл. 661, чл. 718, чл. 722, както и мотиви към тях.
Беше взето решение обсъждането да продължи на следващо заседание.