2017 01.03

Инициативно събрание в гр. София

Автор: Тагове:

Присъствали – 13 синдици, лично.
На проведена среща на синдиците – членове на Инициативния комитет за учредяване на Сдружение „Национален съюз на синдиците”, бяха обсъдени и приети следните решения:
Бяха избрани членовете на Комисия по регистрацията, която да подготви документи и списък на присъстващите учредители – синдици за регистрация на сдружението.
Беше обсъдено подготвяне на Проект за устав на сдружението , име, предложения за брой на членовете на Управителния съвет, предложения за постоянни комисии.
Единодушно бе взето решение Учредителното събрание да се проведе на 17.03.2017 г. в Залата на Адвокатска колегия Стара Загора, ул. Пазарска № 35, ет. 2.
Беше обсъдено да бъдат поканени всички синдици, независимо в какви организации участват, за да се включат в начинанието и да е налице представителност на всички мнения.