2018 19.02

Заседание на Етичната комисия в гр. София

Автор: Тагове:

Присъствали – 3 членове на Етичната комисия


След предварително запознаване на всички членове на Етичната комисия в електронна кореспонденция, присъстващите единодушно приеха „Правилник за дейността на Етичната комисия на сдружение „Национален съюз на синдиците”.
Единодушно бяха избрани: за председател на Етичната комисия Веселин Луканов Банков, а за секретар Миглена Петкова Стамболиева.
Бе взето решение редовни заседания на Етичната комисия да се провеждат всяка последна сряда на месеца или при наличие на конкретни задачи.