2018 28.11

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Автор: Тагове:

Присъствали – 6 членове на УС  лично

По постъпило заявление-декларация единодушно беше приет един нов редовен член на сдружението.

По постъпили молби за отписване на двама редовни членове – единодушно бяха приети.

Присъствалите членове бяха запознати със списък на членовете на сдружението, които не са заплатили встъпителни вноски и годишен членски внос за 2017 г.

Беше обсъдено и единодушно решено членовете да бъдат поканени още веднъж с персонален мейл да заплатят встъпителна вноска и годишен членски внос. Ако останат членове с все още незаплатени вноски - въпросът да бъде представен за обсъждане пред Общо събрание на сдружението.