2017 19.04

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Автор: Тагове:

Присъствали – 8 членове на УС лично


След обсъждане единодушно решиха адрес на управление на Сдружение с нестопанска цел „Национален съюз на синдиците” да бъде гр. София, р-н Средец, ул. Калоян № 8.