2018 20.03

Заседание на Управителния съвет и Правната комисия в гр. София

Автор: Тагове: ,

Присъствали – 7 членове на УС и Правна комисия
По постъпило заявление-декларация единодушно бе приет нов редовен член на сдружението.
По постъпило заявление от Председателя на Етичната комисия единодушно бе приет „Правилник за дейността на Етичната комисия”.
Беше взето решение обсъждането на предложението за изменение и допълнение на Търговския закон да продължи на следващо заседание.