2018 29.03

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Автор: Тагове:

Присъствали – 5 членове на УС


По постъпили заявление-декларация единодушно бяха приети трима нови редовни членове на сдружението.
От представените графични варианти, присъствалите членове единодушно приеха лого на сдружението.
Бяха обсъдени и единодушно приети предложенията за изменение и допълнение на Търговския закон.