2018 28.03

Заседание на Етичната комисия в гр. София

Автор: Тагове:

Присъствали – 3 членове на Етичната комисия


Присъстващите констатираха, че няма постъпили въпроси и няма предварително обявен дневен ред, поради което конкретни въпроси не бяха разглеждани.