2018 06.03

Заседание на Управителния съвет и Правната комисия в гр. София

Автор: Тагове: ,

Присъствали – 7 членове на УС и Правната комисия


Беше проведена дискусия до депозирани предложения за изменение и допълнение на следните членове на Търговския закон: чл. 619, чл. 632, чл. 655, чл. 655а, чл. 656, чл. 657, чл. 659, чл. 660, чл. 661, чл. 668а, чл. 668б, чл. 677, чл. 685а, чл. 694, чл. 717д, чл. 722, чл. 744, както и мотиви към тях.
Беше взето решение обсъждането да продължи на следващо заседание.