2018 28.05

Заседание на Етичната комисия в гр. София

Автор: Тагове:

Присъствали – 3 членове на Етичната комисия

По постъпил в комисията сигнал относно създадени трудности от търговска банка при разпореждане с особена сметка на дружество длъжник, бе взето решение  да бъде предложено Национален съюз на синдиците да организира и проведе работни срещи  / семинари с представители на банковите институции с цел разясняване на начина на работа на синдиците.