2019 31.01

Заседание на Управителния съвет в гр. София

Автор: Тагове:

Присъствали – 5 членове на УС  лично

По постъпило заявление-декларация единодушно беше приет един нов редовен член на сдружението.

Единодушно беше прието решение да бъде свикано Общо събрание на членовете на сдружението на 13.04.2019 г. в гр. София.