color-blocks-2

Сдружение с нестопанска цел „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ” има за цел да работи за развитието и утвърждаването на гражданското общество чрез гражданско участие за подпомагане развитието на законодателството и подобряване на дейността на държавните органи и синдиците в търговската несъстоятелност, като съдейства за подобряване на институционалната и нормативна рамка, касаеща дейността на синдика.

Учредителното събрание на сдружението е проведено на 17.03.2017 г. в гр. Стара Загора.
Сдружението е учредено от 95 синдика, приет е Устав на сдружението.