Инициативи

Наши работни предложения

Повече

Закони

База с правна документация

Повече

Представяне

Сдружение с нестопанска цел

Повече

Контакт с нас

Форма за контакт

Повече

Новини

Покана от Управителният съвет за свикване на редовно Общо събрание на членовете на сдружението

П О К А Н А Управителният съвет на Сдружение „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”, с ЕИК 177169544, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец,  ул. „Ивайло” №  23, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23,

Покана от Управителният съвет за свикване на редовно Общо събрание на членовете на сдружението

  П О К А Н А Управителният съвет на Сдружение „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”, с ЕИК 177169544, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец,  ул. „Калоян” №  8, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл.

Покана от Управителният съвет за свикване на редовно Общо събрание на членовете на сдружението

П О К А Н А Управителният съвет на Сдружение „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”, с ЕИК 177169544, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец,  ул. „Калоян” №  8, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23,

Огласиха мащабна реформа на несъстоятелността

Мащабна реформа на производството по несъстоятелност, огласиха от Министерството на правосъдието (пълния текст на законопроекта виж тук). Измененията в Търговския закон обхващат всички фази на производството

Обучение на синдиците

Съобщение от Министерство на правосъдието във връзка с годишната програма на тематичните курсове за обучение на синдиците за 2020 г.   Съгласно Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, се

Покана от Управителният съвет за свикване на редовно Общо събрание на членовете на сдружението

П О К А Н А Управителният съвет на Сдружение „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”, с ЕИК 177169544, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец,  ул. „Калоян” №  8, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23,

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ“

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ“   Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и разпространението на коронавирус COVID-19, както  и официално

Покана от Управителния съвет за свикване на редовно Общо събрание на членовете на сдружението

П О К А Н А Управителният съвет на Сдружение „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”, с ЕФН: 2117002400, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец,  ул. „Калоян” №  8, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23,

Покана от Управителния съвет за свикване на редовно Общо събрание на членовете на сдружението

П О К А Н А Управителният съвет на Сдружение „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”, с     ЕФН: 2117002400, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец, ул. „Калоян” №  8, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и

Страсбург осъди България да плати над петдесет и три хиляди евро

Страсбург осъди България да плати над 53 000 евро заради старата уредба на несъстоятелността - Lex.bg News Заради действалата години наред предходна уредба на несъстоятелността, България беше осъдена да плати над 53 000 евро

Покана от Управителния съвет за свикване на редовно Общо събрание на членовете на сдружението

П О К А Н А Управителният съвет на Сдружение “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”, с ЕФН: 2117002400, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец, ул. „Калоян” № 8, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от

Членове на Управителния съвет участваха в работна среща с представители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Членове на Управителния съвет участваха в работна среща с представители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ във връзка с новите им правомощия да подават искови молби за откриване на

Участие в среща-семинар с НАП и Министерство на туризма

Член на Управителния съвет на Национален съюз на синдиците взе участие в проведена на 13.04.2018 г. в гр. Бургас работна среща-семинар на тема „Обективни възможности за обмяна на информация между Национална агенция за

Цели

Идеята да бъде създадено национално сдружение не е нова и винаги в основата и е било синдиците да имат представителен орган, който да контактува и изразява единно мнение пред държавни органи по законодателството,реда и начина на работа и да се зачита и нашето мнение, като най- близки към производството по несъстоятелност.
Ivan Ivanov
Етична комисия

Национален съюз на синдиците